*
Zdravé stárnutí prostřednictvím
seminářů a rekondičních pohybových
aktivit pro kluby i seniorské domy.
Programy sestavené ve spolupráci
s odborníky na daná témata a za
pomoci aktivní účasti seniorů.

Podpora zdravého stárnutí

Jedna z cest řešení je naučit se chápat změny stárnoucího člověka a respektovat jeho potřeby. Jednat s ním jako s plnohodnotným občanem této země a pomáhat mu naplnit životní roli ve stáří. Dávat seniorům dostatek prostoru a času přijmout své fyziologické změny, nechápat stáří jako nemoc a nelpět na činnostech, na něž již síly nestačí. Pomáhat hledat vnitřní energii přijmout nové podmínky a stavět na tom, co senior umí a co dokáže, kam směřuje a co chce. Zdravé stárnutí může být šťastnou etapou života.

„Neptejme se života, co nám dá, ale ptejme se sami sebe, co já sám dám svému životu, jak naplním jeho smysl.“

Pojďme společně bořit předsudky a mýty o sociální péči

Boření mýtů a předsudků aneb bezbolestný přechod z nového prostředí do pobytové sociální služby. Semináře objasňující problematiku sociálních služeb, které jsou nabízeny v různém rozsahu seniorům. Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba.

„Mýtus je jedna z pastí falešné objektivity, do nichž se nechá chytit i vážný duch.“

Ukázka projektu

Zdravé stárnutí prostřednictvím seminářů a rekondičních pohybových aktivit pro seniory.
? Poradíme Vám ?
? Poradíme Vám ?
Naši koordinátoři projektu Zdraví nás baví Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.