*

Podpora zdravého stárnutí

Dřív nebo později se každý z nás bude muset smířit s tím, že už nám dávno není dvacet… To ale neznamená, že bychom měli rezignovat, usadit se doma na pohovce u televizních seriálů a pomalu začít lenivět a tloustnout. Naopak! Pohyb v kombinaci s pobytem na čerstvém vzduchu a správně sestaveným jídelníčkem vám pomůže udržet a zlepšit nejen fyzickou, ale i duševní svěžest. Na druhou stranu ale není vhodné se přepínat, zátěž by měla být přiměřená věku i aktuální fyzické kondici. Také je potřeba dodržovat pitný režim a po zátěži doplnit energii. Proto se nejlépe poraďte s odborníkem a nechte si doporučit vhodné pohybové aktivity i úpravu jídelníčku.

Složení lidské populace se v současné době mění. Na celém světě přibývá starších lidí. S prodlužující se délkou života se stále více lidí dožívá vysokého věku. Existuje řada seniorů, kteří si udržují své fyzické, psychické i společenské aktivity.

 

Zdraví podle WHO (Světová zdravotnická organizace) je ovlivňováno 4 vlivy, jež je důležité přijmout v pojetí způsobu života:
 • 50 % životní styl (stravování, pohyb, psychická pohoda)

 • 20 % genetické zatížení

 • 20 % životní prostředí

 • 10 % lékařská péče

 

Hybnou pákou je motivace. Motivace je hybnou páku lidského chování, která nás nutí uspokojovat své vlastní potřeby. Osobně se domnívám, že zdravotnice mohou seniorovi pomoct především tím, že ho dokážou povzbudit ve správném postoji. Senioři potřebují informaci, že to skutečně zvládnou, a my jim svým chováním podáváme zprávu, že věřím jejich schopností. 


Z průzkumů víme co si senioři pamatuji:
 • 10 % si pamatujeme z toho co slyšíme

 • 15 % si pamatujeme z toho co vidíme

 • 20 % si pamatujeme z toho co současně vidíme a slyšíme

 • 40 % si pamatujeme z toho o čem diskutujeme

 • 80 % si pamatujeme z toho co přímo zažijeme a děláme

 • 90 % si pamatujeme z toho co se pokoušíme naučit druhé

 
Klíčové body při vzdělávání seniorů, s kterými pracujeme:
 • Starší člověk potřebuje pochopení nového svůj vlastní způsob o vlastním tempu

 • Potřebuji mít k dispozici přehledné a názorné písemné informace

 • Příliš mnoho informací najednou nezvládne senior přijmout je třeba ji rozdělit na několik částí

 • Při výuce a vzdělávání seniorů je třeba objevit jejich schopností opírat se o jejich možnosti a dovednosti

 • Hledejme, co senior umí, dovede a co ho baví

 • Je třeba se vyjadřovat pomalu a srozumitelně a ptát se

 • Při nácviku používat pomůcky, jednotlivé kroky opakovat

 • Není vhodné dávat seriálům příliš mnoho úkolů najednou

 • Nesnažit se, aby se senioři něco učili nazpaměť

 • Senior potřebuje za svou snahu a píli ocenění

 

Na základě získaného částečného přehledu o životě zvycích a koníčcích seniorů se snažíme, aby starý člověk neustrnul v nečinnosti a nezájmu, ale aby podle svých duševních a fyzických možností i nadále aktivně žil. Setkával se se svými vrstevníky, vytvořil si nové přátelské vazby, a to i v domově pro seniory, a tím se oprostil od přemýšlení o negativních věcech, chorobách a bolestech. Nevzdával se svých původních zájmů a koníčků. 

------> OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝUKY PROJEKTU ZDRAVÍ NÁS BAVÍ <------

Stáří nemá být koncem života ale jeho korunou."

Zdravé stárnutí prostřednictvím seminářů a rekondičních pohybových aktivit pro seniory.
? Poradíme Vám ?
? Poradíme Vám ?
Naši koordinátoři projektu Zdraví nás baví Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.