*

Rekondiční pohybové aktivity

Vše kolem nás i my sami, náš organismus je v pohybu. Být v pohybu je jedním z kritérií posuzování sebe i druhých. Naše pohybová schopnost má vliv na pokles či vzestup našeho sebevědomí. Pohyb vzniká z klidu a zase do klidu směřuje. Chceme-li své pohybové schopnosti udržet co nejdéle, je třeba je cíleně ovlivňovat. Pravidelné cvičení nás udržuje v kondici, udržuje svalový tonus a rozsah pohybu kloubů. Pohyb je prevencí mnoha onemocnění, pohybem zpomalujeme proces stárnutí. Můžeme ovlivnit svou soběstačnost, ale i své vnitřní pocity a myšlenkové pochody. Pohybem snižujeme bolesti pohybového aparátu a přispíváme tak k pocitu celkové pohody.

V kolektivně vedených hodinách se cvičenci necítí osamělí, přizpůsobují se kolektivu a mezi sobě rovnými ztrácejí pocit méněcennosti a naopak pocit sebedůvěry a sebejistoty stoupá i při malém úspěchu. Cvičenci se dovedou odprostit od všech běžných starostí, čímž se zlepšuje jejich nálada, která často přetrvá do druhého dne i déle

 


Zaměření cviků (výukové hodiny jsou vždy přizpůsobeny fyzickým možnostem seniorů – cvičení v sedě, ve stoje, v leže):
 • Podpora receptorů na plošce chodidla nohy

 • Pohyby hlezenního kloubu a kyčle

 • Cvičení rovnováhy a udržení stability těla

 • Koordinace pohybů hlavy, očí a končetin

 • Řízena dechová jógová cvičení 

 • Posilování a protahování svalů 

 • Posilování pánevního dna 

 • Cvičení v sedu, vstávání, udržování rovnováhy

 • Dechová cvičení

 • Relaxační cvičení

 • Veškeré pohybové aktivity jsou doplněny o rytmickou hudbu, která uvolňuje a zatraktivňuje atmosféru hodiny

 

Jóga ve stáří:

V poslední době je zájem o jógová cvičení. Bylo by prospěšné poznat účinky jógy. Víme, že se nemohou ze všech lidí stát jogíni, ale přijmout zásady jógy ve smyslu chápání člověka jako celku těla, mysli a citů a jejich vzájemné souvislosti bude úkolem budoucnosti.

Jedná se o polohová tělesná cvičení, regulaci dýchání, úpravu výživy, techniky na pročišťování tělesných dutin, pěstování duševní hygieny, utužování, relaxaci, sebevnímání, koncentraci, autogenní trénink, zvukové vibrace a tlaky na reflexní místa.

 

Základní pravidla cvičení:
 • Nepřepínáme svůj organismus, neprovádíme švihové cviky

 • Cvičíme bez násilí, podle vlastního kloubního rozsahu

 • Cvičíme soustředěně, uvolněně

 • Cviky provádíme v rytmu dechu

 • Necvičíme, pokud v sobě máme psychické napětí či nějakou zlobu

 • Nikdy necvičíme po jídle

 • Před cvičením se doporučuje vypít sklenice vody

 • Příjemné prostředí zvyšuje účinek prováděného cvičení

 

Cvičení v seniorském věku přispívá nejen ke zdraví, ale především cvičenci prožívají mnohdy nezapomenutelné zážitky a radosti z her i psychomotorických cvičení, které mají velký význam především pro obyvatele domovů seniorů.

 

 ------> OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝUKY PROJEKTU ZDRAVÍ NÁS BAVÍ <------

„Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek.“

 

Dokumenty ke stažení

Zdravé stárnutí prostřednictvím seminářů a rekondičních pohybových aktivit pro seniory.
? Poradíme Vám ?
? Poradíme Vám ?
Naši koordinátoři projektu Zdraví nás baví Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.