*

O nás

Představení neziskové organizace

Představujeme Vám neziskovou organizaci ZkusToZdrave, z.s. Hlavním posláním je zaměřit se na boj s dětskou obezitou, rizikové chování mládeže, poruchy příjmu potravy a vzdělávání seniorů na téma zdravý životní styl v každém věku v rámci volnočasových aktivit. Organizace dále nabízí sportovní programy pro děti a rekondiční a pohybové programy pro seniory. Spolupracujeme s domovi i kluby pro seniory.
ZkusToZdrave je držitelem ocenění Ministerstva zdravotnictví, akreditacemi Ministerstva školství a je realizátorem mnoha dotačních programů.
Program těchto organizací je společným dílem nás, tedy Mgr. Hany Kaňkové a Mgr. Jana Kaňky

 


Představení projektu Zdraví nás baví

Projekt Zdraví nás baví je zaměřený především na zdravý životní styl u seniorů. Program je koncipován jako volnočasová aktivita v domech pro seniory a seniorských klubech. Jedná se o přednášky, kurzy, semináře vytvořené za pomoci odborných pracovníků, kdy forma i obsah je přesně přizpůsoben pro danou skupinu klientů a jejich potřeby. Důraz je kladen na zábavnost a aktivní zapojení seniorů do seminářů. Program obsahuje mnoho praktických činností, které seniory pozitivně motivují k aktivnímu životu v rámci fyzických i psychických možností. Při tvorbě přednášek jsme využili spolupráce s odbornými pracovníky z center pro seniory, lékaři, sociálními pracovníky, nutričními specialisty a odborníky na rekondiční pohybové aktivity.

Obsahuje:

Zdravé stárnutí prostřednictvím seminářů a rekondičních pohybových aktivit pro seniory.
? Poradíme Vám ?
? Poradíme Vám ?
Naši koordinátoři projektu Zdraví nás baví Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.