*

Mgr. Marie Ambrožová

Absolventka magisterského studia na Masarykově univerzitě v Brně - Speciální pedagogika, dále Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - Institutu mezioborových studií v Brně.

Zaměření

  • Lektorka projektu Zdraví nás baví

Certifikáty

  • Specializační kurz pro lektory - modelové situace a inscenační metody
  • Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Mentorské dovednosti
  • Komunikační dovednosti
  • Učitelka Tělesné výchovy, Přírodovědy, Prvouky, Informatiky, Enviromentální výchovy, apod.
  • Výchovný poradce, preventivní programy
Zdravé stárnutí prostřednictvím seminářů a rekondičních pohybových aktivit pro seniory.
? Poradíme Vám ?
? Poradíme Vám ?
Naši koordinátoři projektu Zdraví nás baví Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.